• Home
  • Czym jest kondensator kompensacyjny i na jakiej podstawie go wybrać?

Czym jest kondensator kompensacyjny i na jakiej podstawie go wybrać?

W zamkniętym obwodzie prądu możemy zaobserwować istnienie trzech rodzajów składowych mocy: moc całkowitą, energię czynną oraz energię bierną. Ostatni jej rodzaj powoduje straty w przesyłaniu elektryczności i jeśli jest zbyt duży – przyczynia się do podniesienia rachunków za prąd. Właśnie dlatego kompensacja jest absolutnie konieczna.

 

Kiedy prąd bierny podwyższa rachunek?

Prąd bierny w zależności od posiadanej taryfy z operatorem nie powinien przekraczać pewnej ustalonej normy.  Jeśli jednak jego ilość jest większa niż dopuszczalna, operator energii elektrycznej ma prawo podnieść rachunki za prąd. Jednocześnie oznacza to, że opłaty są podwyższane, pomimo że prąd ten nie jest bezpośrednio zużywany. Płacimy jedynie za straty, dlatego tak ważne jest kompensowanie prądu biernego.

 

Jak wygląda kompensacja prądu biernego?

Kompensacja odbywa się za sprawą specjalnie zainstalowanych urządzeń, którymi są kondensatory kompensacyjne. Ich prawidłowa praca wynika z dopasowania mocy kondensatora do wielkości strat (prądu biernego) w układzie. W zależności od rodzaju odbiorcy mogą to być więc zupełnie różne przedziały.

 

Planowanie kompensacji

Podczas budowy nowego zakładu, zawsze należy oszacować, jakiej wielkości kompensacja będzie niezbędna. Co więcej, konieczne jest zbudowanie jej także z myślą o przyszłości, czyli w sposób pozwalający na późniejszą łatwą modyfikację oraz rozbudowę o kolejne moduły. W ten sposób sieć zawsze będzie odpowiadała potrzebom konsumentów.