• Home
  • Jak działa drukarka 3D?
Gavin Allanwood/unsplash.com

Jak działa drukarka 3D?

Druk 3D to proces wytwarzania trójwymiarowego obiektu bryłowego z pliku cyfrowego. Znany jest również jako produkcja addytywna. Technologia druku 3D polega na nakładaniu kolejnych warstw materiału, zwykle plastiku lub proszku metalowego, które są stapiane ze sobą w celu utworzenia wymaganego kształtu. Więcej podobnych artykułów znajdziesz na bastille.pl

W procesie tym wykorzystuje się procesy addytywne, które wytwarzają obiekty z modeli 3D, jedna warstwa po drugiej. Wytwarzanie addytywne (AM) może być stosowane do wytwarzania niemal dowolnych kształtów i geometrii z płaskich materiałów poprzez zmianę prędkości, kierunku i wzoru osadzania.

Druk 3D – co to? 

Pierwsza drukarka 3D została stworzona na początku lat 80. przez Chucka Hulla podczas pracy w firmie 3D Systems. Nazywała się Stereolithography Apparatus lub w skrócie SLA i wykorzystywała ciekłą żywicę, która twardniała pod wpływem światła ultrafioletowego. Projekt został opatentowany w 1986 r., a w 1987 r. został wprowadzony na rynek przez firmę 3D Systems jako pierwsza komercyjna drukarka 3D.

Druk 3D to proces wytwarzania addytywnego, co oznacza, że materiał jest dodawany w celu stworzenia obiektu trójwymiarowego. Technologia ta została po raz pierwszy opracowana w latach 80. i była wykorzystywana przez naukowców zajmujących się medycyną, projektantów przemysłowych i artystów. Ostatnio jednak stała się popularna wśród hobbystów i właścicieli małych firm, którzy mogą używać drukarek 3D do tworzenia prototypów nowych produktów.

Jak działa drukarka 3D?

Drukarka 3D działa w ten sposób, że komputer tworzy cyfrowy model obiektu, który jest następnie przesyłany do głowicy drukującej poruszającej się tam i z powrotem po powierzchni łoża. Głowica drukująca nakłada warstwy stopionego tworzywa sztucznego na łoże, tworząc obiekt jedna po drugiej.