• Home
  • Jaką pomoc mogą otrzymać dzieci i młodzież, szczególnie będące w okresie dojrzewania?

Jaką pomoc mogą otrzymać dzieci i młodzież, szczególnie będące w okresie dojrzewania?

Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że istnieje wielu specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego, którzy mogą pomóc dzieciom z lękami, depresją i innymi problemami. Należą do nich:

Psychiatrzy

Lekarze, którzy specjalizują się w diagnozowaniu i leczeniu chorób psychicznych. Są oni lekarzami medycyny (M.D.) i muszą ukończyć program rezydencki po ukończeniu szkoły medycznej. Psychiatrzy są często potrzebni do przepisywania leków, ale prowadzą również sesje terapeutyczne z pacjentami. Nie ma też problemu w odnalezieniu psychiatry dla dzieci i młodzieży w formie online, których sesje są równie skuteczne, jak w spotkaniach bezpośrednich.

Psycholodzy

Osoby, które uzyskały tytuł doktora lub doktora psychologii klinicznej i odbyły co najmniej dwa lata nadzorowanego doświadczenia klinicznego pod nadzorem licencjonowanego psychologa lub psychiatry. Psychologowie są przeszkoleni w zakresie testów psychologicznych i technik terapii, takich jak terapia poznawczo-behawioralna (CBT), terapia behawioralna (BT) lub terapia psychodynamiczna (PDT). Niektórzy psychologowie przechodzą zaawansowane szkolenie w zakresie zaburzeń lękowych lub depresji i specjalizują się w tych dziedzinach; mogą być nazywani psychologami klinicznymi lub klinicznymi pracownikami socjalnymi (clinical social workers – CSW). Psycholodzy nie przepisują leków, ale w razie potrzeby mogą kierować pacjentów do psychiatrów w celu leczenia farmakologicznego.

Pracownicy socjalni

Pracownik socjalny to osoba, która pracuje z osobami, rodzinami i grupami w celu poprawy jakości ich życia. Pracownicy socjalni mogą pomóc ludziom w znalezieniu mieszkania, zatrudnienia, pomocy finansowej lub innych zasobów potrzebnych do wygodnego życia w danej społeczności.